Dárcovská SMS REHAFIT

Cílem našeho DMS projektu je uchování a zlepšení zdravotního stavu a sociálního postavení osob s tělesným postižením s důrazem na dosažení jejich kvalitního, nezávislého a aktivního života, rovnosti práv, možností a příležitostí ve společnosti, odstraňování nepříznivých důsledků nemoci nebo úrazu v osobním i společenském životě a jejich integrace. Finanční prostředky budou použity na úhradu konkrétních nákladů ve prospěch osob s tělesným postižením a na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek užívaných při vlastní rehabilitaci.

Podpořte nás zasláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS REHAFIT 30
nebo
DMS REHAFIT 60
nebo
DMS REHAFIT 90
na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, REHAFIT, o.p.s. obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Chcete nás podporovat dlouhodobě? Pošlete trvalou dárcovskou SMS ve tvaru:

DMS TRV REHAFIT 30
nebo
DMS TRV REHAFIT 60
nebo
DMS TRV REHAFIT 90
na telefonní číslo 87 777.

Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč, REHAFIT, o.p.s. obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Veškeré detaily naleznete na webových stránkách www.darcovskasms.cz