Neurostimulace WalkAide

Přístroj WalkAide se v současné době řadí mezi nejmodernější zdravotnické prostředky pro funkční elektrickou stimulaci peroneálního nervu (povolení FDA, ISO, CE certifikát) a na českém trhu představuje jediný ZP určený pro neurogenní stimulaci. V Rehafitu WalkAide používáme k pasivní neurostimulaci ke všem klíčovým nervům na dolní i horní končetině.

Průběh NEUROSTIMULACE

Vyškolený odborník (lékař/fyzioterapeut) nejprve vyhledá u pacienta místo pro stimulaci a dosažení optimální dorzální flexe. Elektrody se umísťují za hlavičkou fibuly a propojí je s přístrojem, který poté připevní manžetou pod kolenem. Na základě detailní analýzy průběhu jednotlivých fází kroku (zpracované ve speciálním programu WalkAnalyst) naprogramuje odborník WalkAide každému pacientovi přímo na míru. WalkAide funguje na principu vyhodnocování změny úhlu osy holeně patentovaným gyroskopickým WalkAide senzorem a akcelerometru. Při započetí kroku a požadované změně úhlu osy holeně, vyšlou elektrody ve švihové fázi kroku impulz do peroneálního nervu. K dorzální flexi tak dochází, díky naprogramování přístroje WalkAide každému pacientovi na míru, v optimální fázi kroku. Šířka pulzů je upravitelná v rozmezí 25-300 μs. Přístoj disponuje dvěma režimy – pro cvičení a pro chůzi.