Canisterapie

Rehafit využívá tuto formu podpory rehabilitace již 6 let s velice příznivými výsledky napříč veškerou klientelou – s nejrůznějšími obtížemi, napříč všemi věkovými skupinami. Nejvíce se osvědčuje a je využívána u klientů s diagnózou DMO a kombinovaným postižením.

Canisterapie je definována jako podpůrná forma rehabilitace s prvky sociální terapie, aktivizace, zprostředkování sociálního prostředí, rozvoji komunikace, motivačního prvku obecně, apod., to vše prostřednictvím speciálně připraveného a vedeného psa kompetentní osobou. Canisterapie má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka a stává se nejen v rehabilitaci čím dál častěji vyhledávaným nástrojem s prokazatelnými účinky.