Psychoterapeutická poradna

Individuální, párové a rodinné poradenství v mnoha životních oblastech. Zejména zlepšování vztahů k sobě samému a druhým.

  • Zlepšení vztahů k sobě samému a druhým
  • Zdravý životní styl a rozumné hubnutí (terapie obezity, nadváhy, poruchy příjmu potravy apod.)
  • Problémy ve vztahu, partnerské a manželské krize (nedorozumění a hádky, podezření na nevěru, nevěra a žárlivost, mezigenerační vztahy, rozvod, vyrovnání se s opuštěním apod.)
  • Rodičovství – výchova (výchovné problémy, poruchy chování a učení, špatná adaptace na školku, školu atd.)
  • Náročné životní situace (propuštění z práce, nezaměstnanost, syndrom vyhoření apod.)
  • Krizové situace v rodině (úmrtí či vážná nemoc v rodině)
  • Potíže v komunikaci a navazování vztahů
  • Slaďování práce a rodiny
  • Život se zdravotním handicapem (nemoc, postižení, upoutání na vozík apod.)