O nás

Rehabilitační centrum pro tělesně postižené zahájilo svoji činnost již v lednu 2009. Občanské sdružení Rehafit, o.s. bylo založeno roku 2010 k zajištění provozování volnočasových aktivit, posilovny, seminářů apod. Rehafit, o.p.s. pak vznikla transformací Rehafit, o.s. a NZZ fyzioterapie provozovatelky Mgr. Pavlíny Zvelebilové. Rehafit, o.p.s. je jedinečným centrem komplexní péče pro tělesně postižené, zahrnující jak odbornou zdravotní péči tak i psychosociální zázemí a návaznost služeb pro cílovou skupinu.

Rehafit, o.p.s. má smluvní vztahy s VZP, OZP A VOZP. Pacienti k nám přicházejí na doporučení lékaře nebo sami. Jsme navázáni a komunikajeme s většinou organizací, které s cílovou skupinou pracují, předáváme si informace o činnostech vzájemně.

Centrum Rehafit je jediným centrem pro tělesně postižené neomezující počet návštěv a stupeň invalidity či postižení.

Pro mnohé znamená Rehafit rodinu, nejbližší přátele, radost ze života a v neposlední řadě také zdravý pohyb a zlepšování kondice.

Pomoc na cestě zpět do běžného života

Rehabilitační centrum Rehafit nabízí služby všem tělesně postiženým, seniorům i všem ostatním pacientům. Specifikou centra je neomezený počet návštěv bez čekacích lhůt. Snažíme se služby zpřístupnit co největšímu počtu těžce tělesně postižených klientů, jsme navazující ambulantní péčí po rehabilitačních ústavech či pobytech. Klienti dochází dle svých potřeb a možností, mnozí již několik let.

Rehabilitační centrum pro tělesně postižené vzniklo v lednu 2009 na základě několikaletých zkušeností Mgr.Pavlíny Zvelebilové s prací s tělesně postiženými. Hlavní myšlenkou bylo zřídit centrum, které by nabízelo služby všem tělesně postiženým bez omezení počtu návštěv. Aby si mohl i tělesně postižený dopřát komfort dostupných a kvalifikovaných služeb. Nemělo by se zapomínat, že rehabilitace je nezbytnou součástí života člověka s tělesným postižením.

Specializujeme se na individuální fyzioterapii v kombinaci s tradiční čínskou medicínu. Každému klientovi se věnujeme minimálně jednu hodinu. Jako doplňkové služby poskytujeme masáže, psychoterapeutické konzultace, jógové terapie a možnost cvičení v posilovně na strojích speciálně upravených pro vozíčkáře. Součástí centra je i tělocvična, která slouží ke skupinovému cvičení či společnému setkávání a pořádání seminářů. K vybavení patří i vertikalizační stojany či motomed.

Každý náš klient projde vstupním vyšetřením a je mu sestaven individuální program s ohledem na jeho potřeby a postižení. Kontinuální rehabilitace je nezbytnou součástí života každého tělesně postiženého člověka. Při pravidelném cvičení je možné dosáhnout úžasných a mnohdy překvapivých výsledků, zlepšit sebeobsluhu, tělesnou i psychickou kondici a následně se zařadit zpátky do běžného života a alespoň částečně k předchozímu způsobu života.

REHAFIT, o.p.s.
Zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Městským
soudem v Praze
Oddíl O, vložka 1285
Sídlo: Kpt. Stránského 999/5, Praha 9
IČ: 22872159
Číslo účtu: 238782110/0300

Výpis z rejstříku k nahlédnutí zde.