Fyzioterapie

Fyzioterapie je poměrně mladý obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku, prevenci a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím fyzioterapeutických postupů, metodik a technik cíleně ovlivňuje funkce pohybového systému, vnitřních orgánů i funkce psychické.

Uplatnění fyzioterapie

Fyzioterapie se uplatňuje ve všech subsystémech péče o zdraví – v oblasti podpory zdraví, v prevenci (primární, sekundární a terciární), v léčebné péči, v rehabilitaci. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněními, nemocemi nebo vrozenými vadami.

Metody fyzioterapie

 • Komplexní diagnostika těla – kineziologický rozbor
 • fyzikální terapie – elektroterapie – IF proudy, TENS
 • neurostimulace – stimulace unikátním přístrojem WalkAid systém, podporující neuromodulaci, stimulaci paretických končetin
 • Individuální manuální fyzioterapie: mobilizace, manipulace, měkké techniky svalů, kůže, vaziva, fascií (obaly svalů), atd.
 • Cvičení dle Brüggera, McKenzieho, Mojžíšové, a další.
 • Techniky na neurofyziologickém podkladě (Vojta, DNS-Kolář, Brunkow, akrální koaktivační terapie–Springrová, Lewit)
 • Senzomotorické cvičení na labilních plochách: balanční pomůcky, BOSU, úseče, pěnové podložky, atd.
 • Cvičení na velkém míči
 • Cvičení na Flow-In

Cvičení na přístrojích

Cvičení na přístrojích je součástí fyzioterapie. Individuální cvičení na přístrojích je možné po předchozí dohodě s terapeutem. 

Parapodium 

Rehabilitační vertikalizační pomůcka vhodná pro pacienty s paraplegií, rozštěpem páteře a mozkovou obrnou.

 • Vlastnosti dynamické ortézy pro horní a dolní polovinu těla
 • Optimální stabilizace těla ve frontálním a laterálním směru
 • Prodloužené rukojeti připomínající berle 
 • Protiskluzové zabezpečení se stupačkami na nohy
 • Obloukové kolenní opěrky
 • Možnost přizpůsobení pacientovým potřebám
 • Široké příslušenství

Denně prováděný pohyb s využitím pohybových léčebných přístrojů MOTOmed pomáhá

 • udržovat pohyblivost
 • zmírnit poškození vyvolaná nedostatkem pohybu
 • redukovat (omezit) křeče
 • mobilizovat zbytkové síly svalů
 • podpořit chůzi
 • přispívat k dobrému pocitu a k samostatnosti
 • pasivní cvičení: motor vás rozpohybuje a uvolní
 • asistivní cvičení: s podporou motoru budete trénovat aktivně
 • aktivní cvičení: vlastní silou budete pracovat proti jemně nastavitelnému odporu