Fyzioterapie pro ženy

Svaly pánevního dna mají za úkol být oporou pro pánevní orgány, mají stabilizační funkci pro celé tělo, udržují moč a stolici, tahem udržují vazivovou tkáň v dobrém stavu, jsou v přímém spojení se zádovými a břišními svaly a svaly dolních končetin, dále se také podílejí na sexuální nebo relaxační funkci.

Indikace

 • těhotné ženy
 • ženy po porodu
 • sterilní pacientky
 • pacientky s únikem moči
 • pacientky s prolapsy orgánů malé pánve
 • pacientky s anorektálními a sexuálními dysfunkcemi
 • pacientky s endometriozou 
 • pacientky s diastázou břišních svalů

Terapeut PPA konceptu ovládá:

 • Vyšetření a vyhodnocení funkce svalů pánevního dna per vaginam.
 • Vyšetření a vyhodnocení funkce svalů pánevního dna a zevního svěrače konečníku per rectum.
 • Zápis protokolů a dotazníků pro vedení terapie pacientů s dysfunkcí svalů pánevního dna.
 • Management terapie u dysfunkce pánevního dna.
 • Výběr a doporučení pomůcky u dysfunkce svalů pánevního dna.
 • Masáž hráze u žen v těhotenství před porodem a po porodu

Terapeut v oblasti jogy a pánevního dna:

 • pomocí jogových pozic umí ovlivnit nejčastější poruchy pánevního dna v oblasti porodnictví, gynekologie a urogynekologie
 • ošetřuje per vaginam a per rectum při zjištění spasmu, hypertonu a případné blokády v oblasti kostrče a svalů pánevního dna
 • má znalosti funkční, biomechanické i myofasciální a zabývá se návazností a provázaností svalů pánevního dna se vzdálenějšími segmenty těla