Náš tým

Ředitelka

Mgr. Pavlína Zvelebilová

Zvelebilova@rehafit.cz
602 692 868

REHAFIT jsem se rozhodla založit před deseti lety na základě zkušeností práce s hendikepovanými. Systém pojišťovnami hrazené péče je zcela nedostačující. Hendikepovaný člověk potřebuje rehabilitaci doživotně a tato rehabilitace by se měla stát součástí jeho běžného života. Tato myšlenka mne dovedla až k vlastnímu centru, kde jsem nejdříve začínala sama, jen za podpory mých nejbližších a rodiny.

Postupně přicházeli další a další terapeuti, které tato práce chytla za srdce. Dnes jsme tým úžasných 15ti lidí, za které bych dala ruku do ohně a za nic na světě bych je nevyměnila. Jsem hrdá na tu úžasnou partu lidí, která dává našim klientům mnohem více než jen běžnou rehabilitaci. Dávají do toho srdce, práce je baví a to přináší ty největší výsledky.

Cílem je ukotvení celoroční rehabilitační péče ve vyhlášce pojišťoven tak, aby byla plně hrazena. O to se snažíme více či méně úspěšně již několik let.

Výsledky, které naší systematickou péčí dosahujeme, hovoří za vše.

 

Kurzy a školení v oblasti fyzioterapie:

 • Fitness instruktor – PaedDr. Petr Tlapák, Csc.
 • McKenzie metoda – informační kurz
 • PNF na HK
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému
 • Léčba bolesti v rehabilitaci
 • Léčba skoliózy svalovým korzetem
 • Pomůcky v rehabilitaci spinálních pacientů – aktivní účast
 • Principy spirální dynamiky
 • Přístrojová a fyzikální terapie u pacientů s míšní lézí
 • Brandýské sympozium -aktivní účast
 • Odborný asistent  WalkAid systém
 • Vyšetření spinálního pacienta-Odborná konference spinálních jednotek- aktivní účast
 • Využití Therapi Masteru u pacientů s míšní lézí
 • The RedCord SET I
 • Spasticita z pohledu interprofesní neurorehabilitace
 • Interprofesní rehabilitace, funkční diagnostika a intervence
 • Využití neurostimulátoru k léčbě poruch hybnosti dolních končetin u neurologicky nemocných – aktivní účast
 • Aktivní přednášející na spinálních kongresech

 

Manažerské kurzy:

 • Vztahy se zákazníky pro sociální podniky
 • Jak oslovovat firemní dárce
 • Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací
 • Řízení finančních rizik pro sociální podniky
 • Základy finančního účetnictví pro NNO
 • Daňové úlevy a povinnosti pro neziskové oragnizace
 • Efektivní procesní řízení v neziskové organizaci
 • Podnikatelské myšlení pro sociální podniky
 • Příprava projektů a psaní žádostí o grant včetně SF EU
 • Vedeni ambulance fyzioterapie
 • Občanský zákoník v praxi
 • Základní norma zdravotnických znalostí

 

Pracovní zkušenosti:

2003 – 2007

Kontakt Bb

plavecký instruktor tělesně postižených – dobrovolník

2004 – 2008

Centrum Paraple

fyzioterapeut, sportovní instruktor

2006 – 2007

NSARC USA Massachusets

House manager

péče o pacienty s kombinovaným postižením

2009 – doposud

REHAFIT, o.p.s

ředitelka

zakladatelka rehabilitačního centra pro tělesně postižené, vedoucí fyzioterapeut, odborný garant

2017 – doposud

3.LF UK – lektor

Vedoucí fyzioterapie

Mgr. Jiří Ptáček

ptacek@rehafit.cz

Rád pracuji s lidmi, kteří na sobě chtějí pracovat a lidmi, kteří fyzioterapii opravdu potřebují.

– Funkční kineziologie v kontextu vývojové kineziologie

– Diagnostika a terapii funkčních poruch hybné soustavy

– Odborný asistent WalkAide systému

Mgr. Veronika Saiverová – mateřská dovolená

saiverova@rehafit.cz

Blíže jsem se o lidi se ZTP začala zajímat poté, co jsem se na letní praxi seznámila se sportujícími vozíčkáři a ti mně uhranuli svým přístupem k životu. Jeden z nich mě přivedl v roce 2012 i do Rehafitu. Tito lidé nejsou jen mými pacienty, ale hlavně kamarády!

Kromě toho mě rehabilitace s těmito lidmi opravdu naplňuje.

Rehafit je jedinečné místo. Kdo to nezažije, těžko pochopí, že nasazení terapeutů je opravdové a ne jen honba za měsíčním výdělkem. Díky naší paní ředitelce panuje v Rehafitu rodinná atmosféra mezi zaměstnanci a pacienty navzájem. To je ten pravý důvod, proč pracuji v Rehafitu. Dělám práci, která mě naplňuje a baví, a to v příjemném prostředí.

 

– Sportovní a rekondiční masáže

–  Vyšetření spinálního pacienta

– Terapeutický koncept Bazální posturální programy

Fyzioterapie

Mgr. Linda Šebíková

sebikova@rehafit.cz

Od malička jsem byla vedena ke sportu a bez sportu si život neumím představit. Když jsem začala studovat fyzioterapii, myslela jsem si, jak skončím pracovat u nějakého sportovního týmu. Při studiu mně ale kamarádka básnila o práci v Rehafitu s lidmi s handicapem a mě to začalo zajímat.

Po dokončení magisterského studia na FTVS, jsem dostala možnost stát se součástí Rehafitu a pracovat s lidmi s handicapem. A jsem moc ráda, že zde mohu pracovat. Práce zde mě naplňuje. Baví mě pomáhat lidem, kteří to potřebují a zároveň si toho váží a posouvá je to životem dál! Baví me ta úžasná, přátelská atmosféra, jak mezi kolegy, tak i mezi pacienty, která zde vládne!!:) A jsem ráda, že zde mám možnost, učit se stále novým věcem, ať už od samotných pacientů nebo získávat praktické rady a zkušenosti od svých kolegů. A není to sice práce u jednoho sportovního týmu, ale naopak zde mám možnost poznat mnoho různých druhů sportu, kterým se zde pacienti věnují a pomoct jim, být v nich stále lepšími (plavání, florbal, orientační běh, monoski, stolní tenis, rugby aj.)

Absolvované kurzy:

– Koordinačně- zátěžová kinezioterapie – část A (Mgr. Zdeněk Čech)

– Terapeutické využití kineziotapu (Bc. Jitka Kobrová)

– Komplexní terapie pletence ramenního (Mgr. Petr Bitnar)

– Úvod do metody viscerální manipulace (Bc. Alena Zapletalová)

– Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (Mgr. Barbara Fischerová)

– Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy (PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.)“

– Fenomém hlubokého stabilizačního systému (Mgr. Petr Šádek, Mgr. Jakub Hybš)

– Workshop Feldenkraisovy metody pro začátečníky (Jitka Nagy)

– Fyzioterapie v praxi – jogové pozice a „yoga therapy“ pro fyzioterapii (PhDr. Jitka Malá, Ph.D.)

– Workshop – Úvod do metody Neurac

– Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (Věra Jedličková), Kurz zakončen závěrečnou zkouškou.

– Maser pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

ACT – Akralní koaktivační terapie

Mgr. Lucie Krausová

krausova@rehafit.cz

V Rehafitu jsem se byla poprvé podívat v dubnu 2014 a hned se mi zde zalíbilo. Bylo to úplně něco jiného, než všechna zařízení, ve kterých jsem do té doby byla na praxi nebo pracovně. Prostředí, přístup, lidé i zájem o pacienty. Neváhala jsem ani chvíli.

Dnes, o 5 let později, hodnotím příchod do Rehafitu jako jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě. Rehafit a lidé tady mi dali nespočet pracovních zkušeností, nových poznatků, přístupů, informací…ale také jsem zde našla partnera a přátele na celý život, a to jak mezi terapeuty, tak mezi pacienty.

Všechno do sebe krásně zapadá, ta atmosféra v Rehafitu, přátelský přístup, rodinné zázemí pro každého, učíme se navzájem, pomáháme si, trávíme spolu rádi čas i mimo práci..takže možná to zní jako klišé, ale pro mě je Rehafit PRÁCE SNŮ! A já za ni děkuji!

Absolvované kurzy:

Hluboký stabilizační systém páteře CORE

Spirální stabilizace páteře Kurz 1 A – Kurz 1 D

Kineziotaping

Kurz vyšetření spinálního pacienta

 

Absolvované konference:

Kompletní přístup k rehabilitaci dítěte

 1. Berounský rehabilitační den na téma Bolest v rehabilitaci
 2. multioborová konference na téma Zdravé stárnutí s poškozením míchy – CZEPA

III. Kladrubské neurorehabilitační interfisciplinární sympozium

Mgr. Krystyna Poloková

polokova@rehafit.cz
604 964 630

 • Nejlepším doplňujícím lékem je smích
 • Nejsilnější zbraní je trpělivost
 • Nejmocnější síla je pozitivní

fyzioterapeutka, studium absolvovala na Akademii tělesné výchovy a sportu v Krakově. Klasické přístupy ve fyzioterapii spojuje s jógovou terapii, s důrazem na práci s dechem a vědomím. Je cvičitelkou jógy II. třídy, praxi získala mimo jiné v ašramech: Scandinavian Meditation School, Švédsko (2010); Mandala Yoga Ashram, Wales (2011 a 2012); Bihar Yoga Bharati, Munger, Indie (4-měsíční studium jógy – říjen 2012 – leden 2013), Satyananda Yoga Ashram, Szólad, Maďarsko (2014 a 2015). Věnuje se také plavání a rehabilitaci osob se zdravotním postižením.

Bc. Jiří Bělohlávek

belohlavek@rehafit.cz

Kristýna Štefánková

stefankova@rehafit.cz

Znáte to, někdo rád běhá a někomu vyhovuje válení sudů. Pro mne je důležitá radost z pohybu. Pohyb mající i rehabilitační benefit, by měl být jako oblečení na míru: uzpůsobený potřebám, očekáváním a možnostem jedince. Při terapii se spolu s pacientem snažíme „ušít“ pohyb, který padne jako ulitý.

Bc. Yan Sleptsov

sleptsov@rehafit.cz

S Rehafitem jsem se seznámil již ve 2.ročníku studia, v rámci odborné
praxe na vysoké škole. Dá se říct, že od té doby jsem odsud neodcházel.
Hned na první návštěvě, kromě zajímavé práce se mi také zalíbilo hezké
prostředí a skvělé «kamarádské» vztahy mezi lidmi. Práce mě tady
uchvacuje a jsem rád, že mám možnost tady pracovat.

Kurzy:

– Spirální stabilizace ( SM systém)- část 1A, 1B
– Kineziotejpování
– Rekondiční, pohotovostní a sportovní masáže mimo oblast zdravotnictví

Bc. Hana Sechterová

Mgr. Olga Nosková

Barbora Toulcová, Dis.

Manuální lymfodrenáž

Mgr. Linda Šebíková

Masáže

Kristýna Štefánková

stefankova@rehafit.cz

Tradiční čínská medicína

Koša Marian

kosa@rehafit.cz
774 844 187

 • Tui Na masáže, baňkování, moxování a samomasáže – teorie i praxe
 • Absolvent zdravotní školy v Žilině
 • Praxe – střední zdrav. pracovník v armádě ČR, zahraniční mise OSN, SZP při Domově důchodců Dobrá Voda u ČB
 • Studium Sinobiologie – TCM Akupunktura a Fytoterapie

Škála pacientů v REHAFITU je  velmi široká. Jsou to nejen fyzické handicapy, ale i mentální. Tradiční čínská medicína je velmi přínosná v otázce rehabilitace a fyzioterapie. Nejen akupunktura ale právě i tuina dokáže krásně řešit nedokrvování končetin nebo spazmatické stavy. Anebo bylinné preparáty dokáží mnohdy zavčasu vyřešit zdravotní potíže dříve, než by musela nastoupit antibiotika. Například vozíčkáři jsou velmi náchylní k prochladnutí, což často vede k infektům močových a dýchacích cest. A v mnohých případech dopomůžeme při řešení chronických zánětů. Jsou pacienti, kteří na svém zdravotním stavu intenzivně pracují a snaží se co nejvíce žít normální život. A pak jsou pacienti, kteří trochu rezignovali, a práce s nimi je obtížnější.

2001 absolvování masérského kurzu TUINA v NANJINGU – Univerzita TCM, 2005 CHENGDU – Univerzita TCM

Terapeut TCM CLINIC v Praze, specializace na masáže a akupunkturu, zvláště pohybový aparát

Charakteristika: velmi výřečný, v masážích nedostižný.

Canisterapie

Gabriela Hronová

724 444 649

Canisterapeutický tým Gábina-Sára.

Sára je sedmiletý menší kříženec labradora, původem nalezenec. Protože Sára byla už od štěněte hodně temperamentní s úžasně vřelým kontaktem k lidem, ve dvou letech začala pracovat jako canisterapeut. A moc ji to baví. I díky Gábině, která Sáru podporuje v jejích jedinečných schopnostech a leckdy úsměvných nápadech.

Canisterapeutické zkoušky děláme každé dva roky

Miloslava Setničková

Psychoterapeutická poradna

Mgr. Jana Divoká

divoka@rehafit.cz
603 347 250

Mgr. Jana Divoká pracuje v centru Rehafit jako psychoterapeut a poradce pro dospělé i děti.  Vystudovala Pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze a prošla výcvikem „Umění terapie“ v systemické a rodinné psychoterapii.

Je autorkou knihy „Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole – z perspektivy dítěte, rodiče a učitele“.

Je členkou ČAP – České asociace pro psychoterapii, členkou SOFT – Společnost rodinných a systemických terapeutů, a to na seznamu akreditovaných rodinných a systemických terapeutů České republiky a dále členkou České obezitologické společnosti ČLS JEP (členkou výboru pediatrické sekce).

Jóga

Mgr. Krystyna Poloková

polokova@rehafit.cz
604 964 630

 • Nejlepším doplňujícím lékem je smích
 • Nejsilnější zbraní je trpělivost
 • Nejmocnější síla je pozitivní

Fyzioterapeutka, studium absolvovala na Akademii tělesné výchovy a sportu v Krakově. Klasické přístupy ve fyzioterapii spojuje s jógovou terapii, s důrazem na práci s dechem a vědomím. Je cvičitelkou jógy II. třídy, praxi získala mimo jiné v ašramech: Scandinavian Meditation School, Švédsko (2010); Mandala Yoga Ashram, Wales (2011 a 2012); Bihar Yoga Bharati, Munger, Indie (4-měsíční studium jógy – říjen 2012 – leden 2013), Satyananda Yoga Ashram, Szólad, Maďarsko (2014 a 2015). Věnuje se také plavání a rehabilitaci osob se zdravotním postižením.

Zdravotní cvičení

Mgr. Hana Brůžová

emrova@rehafit.cz

721 731 819

Práce v Rehafitu mě naplňuje a mám radost, že můžu být součástí týmu, který vrací lidi s handicapem zpátky do života!

Vystudovala bakalářský obor Fyzioterapie na FBMI  a magisterský obor Fyzioterapie na Fakultě ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU v Bratislavě.

Své první pracovní zkušenosti získala v Rehabilitačním centru pro tělesně postižené Rehafit, v soukromé rehabilitaci Miluše Cölbové a na rekondičním pobytu se sdružením Rehabilitace a rekondice poruch po poškození mozku, z. s. Od roku 2015 pracuje jako fyzioterapeutka na OB Klinice v Praze na lůžkovém oddělení ortopedie a bariatrie. Od září 2018 je garantem ambulantní fyzioterapie na OB Klinice. Působí jako odborná asistentka pro naprogramování funkčního elektrického neurostimulátoru WalkAide v Rehabilitačním centru pro tělesně postižené Rehafit. Je lektorkou skupinového zdravotního cvičení. Pravidelně se účastní odborných konferencí a certifikovaných kurzů.

 V případě zájmu o vyzkoušení a naprogramování neurostimulátoru WalkAide se na mě můžete obrátit

 

Speciální vzdělávací kurzy

Kurz kinesiotapingu 11/2012, DEXTER Academy

Základy reflexních a manuálních metod, Bc. studium- základy PNF, 2012-2013, PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody, 09/2013, Zuzana Franková

Kurz Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému, 2013, Bc. Vlasta Bezvodová

Kurz Aplikační techniky ve fyzikální terapii, 11/2013, Mgr. Josef Urban

Lymfatická masáž dolních končetin, 01/2014, Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS.

Kurz Baňkování, 02/2014, Miroslav Málek

Školení pro odborné zacházení s funkčním elektrickým neuro-stimulátorem WalkAide, 08/2014, MUDr. Dagmar Peřková

Školení pro odborné zacházení s funkčním elektrickým neuro-stimulátorem WalkAide, 06/2015, MUDr. Dagmar Peřková

Míčková facilitace pro terapeuty, 11/2016, Zdeňka Jebavá

Kurz Stabilizační cvičení v zóně ramenního pletence, 01/2017, Dr. Pavel Švejcar

Odborný kurz Mobilizace žeber metodou Mojžíšové, 03/2018, Hana Volejníková

Kurz Komplexní terapie pánevního dna, 04/2018, PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

Kurz Spiraldynamik® Basic Med, 2018, Lenka Kazmarová

Praktický kurz Diagnostika a terapie kyčelního kloubu, 10/2018, Bc. Štěpán Haškovec

Praktický kurz Diagnostika a terapie kolenního kloubu, 12/2018, Bc. Štěpán Haškovec

Kurz Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, 02/2019, Mgr. Petr Bitnar

Kurz Využití léčebné metody Su Jok ve fyzioterapii – informativní kurz, 03/2019, MUDr. Viktorija Biljaková, CSc., PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

Seminář Alternativní metody Su Jok 04/2019, MUDr. Galina Zalevská

Kurz Jak na poruchy dýchání- plicní rehabilitace, 06/2019, Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

Kurz Rehabilitace spastické parézy – část A, 09/2019, prof. Jean-Michel Gracies

Recepční

Vedoucí recepce:

Ing. Soňa Miškovská Ptáčková

recepce@rehafit.cz
702 12 12 81

Eva Rajmová

recepce@rehafit.cz
702 12 12 81

V Rehafitu pracuji od roku 2017, lákala mě práce s lidmi. Zde jsem si uvědomila, že pomáhat lidem je mým životním posláním. Je to místo, které mě naplňuje nejen pocitem užitečnosti a radosti, ale také pocitem, že něco dává smysl.