Náš tým

Ředitelka

Mgr. Pavlína Zvelebilová

Zvelebilova@rehafit.cz
602 692 868

REHAFIT jsem se rozhodla založit před deseti lety na základě zkušeností práce s hendikepovanými. Systém pojišťovnami hrazené péče je zcela nedostačující. Hendikepovaný člověk potřebuje rehabilitaci doživotně a tato rehabilitace by se měla stát součástí jeho běžného života. Tato myšlenka mne dovedla až k vlastnímu centru, kde jsem nejdříve začínala sama, jen za podpory mých nejbližších a rodiny.

Postupně přicházeli další a další terapeuti, které tato práce chytla za srdce. Dnes jsme tým úžasných 15ti lidí, za které bych dala ruku do ohně a za nic na světě bych je nevyměnila. Jsem hrdá na tu úžasnou partu lidí, která dává našim klientům mnohem více než jen běžnou rehabilitaci. Dávají do toho srdce, práce je baví a to přináší ty největší výsledky.

Cílem je ukotvení celoroční rehabilitační péče ve vyhlášce pojišťoven tak, aby byla plně hrazena. O to se snažíme více či méně úspěšně již několik let.

Výsledky, které naší systematickou péčí dosahujeme, hovoří za vše.

 

Kurzy a školení v oblasti fyzioterapie:

 • Fitness instruktor – PaedDr. Petr Tlapák, Csc.
 • McKenzie metoda – informační kurz
 • PNF na HK
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému
 • Léčba bolesti v rehabilitaci
 • Léčba skoliózy svalovým korzetem
 • Pomůcky v rehabilitaci spinálních pacientů – aktivní účast
 • Principy spirální dynamiky
 • Přístrojová a fyzikální terapie u pacientů s míšní lézí
 • Brandýské sympozium -aktivní účast
 • Odborný asistent  WalkAid systém
 • Vyšetření spinálního pacienta-Odborná konference spinálních jednotek- aktivní účast
 • Využití Therapi Masteru u pacientů s míšní lézí
 • The RedCord SET I
 • Spasticita z pohledu interprofesní neurorehabilitace
 • Interprofesní rehabilitace, funkční diagnostika a intervence
 • Využití neurostimulátoru k léčbě poruch hybnosti dolních končetin u neurologicky nemocných – aktivní účast
 • Aktivní přednášející na spinálních kongresech

 

Manažerské kurzy:

 • Vztahy se zákazníky pro sociální podniky
 • Jak oslovovat firemní dárce
 • Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací
 • Řízení finančních rizik pro sociální podniky
 • Základy finančního účetnictví pro NNO
 • Daňové úlevy a povinnosti pro neziskové oragnizace
 • Efektivní procesní řízení v neziskové organizaci
 • Podnikatelské myšlení pro sociální podniky
 • Příprava projektů a psaní žádostí o grant včetně SF EU
 • Vedeni ambulance fyzioterapie
 • Občanský zákoník v praxi
 • Základní norma zdravotnických znalostí

 

Pracovní zkušenosti:

2003 – 2007

Kontakt Bb

plavecký instruktor tělesně postižených – dobrovolník

2004 – 2008

Centrum Paraple

fyzioterapeut, sportovní instruktor

2006 – 2007

NSARC USA Massachusets

House manager

péče o pacienty s kombinovaným postižením

2009 – doposud

REHAFIT, o.p.s

ředitelka

zakladatelka rehabilitačního centra pro tělesně postižené, vedoucí fyzioterapeut, odborný garant

2017 – doposud

3.LF UK – lektor

Vedoucí fyzioterapie

Bc. Michaela maxová, dis.

maxova@rehafit.cz
601 106 126

Být fyzioterapeutkou byl už můj dětský sen, jelikož jsem se většinu života pohybovala v medicínském prostředí. Práce v Rehafitu je pro mě radost od prvního dne, baví mě nalézat nové způsoby a modifikace klasického cvičení, aby vyhovovalo pacientům s tělesným postižením. Pohyb považuji za důležitou součást života a snažím se motivovat své pacienty k pravidelnému pohybu Mám ráda aktivní styl terapie, nejčastěji využívám prvky Spirální dynamiky, jógy, SMS systému, a kombinuji vše s pomůckami jako jsou bosu, flowin a TRX. Mou velkou vášní je ortotika, vždy s nadšením přijmu výzvu ve formě nalézání té nejvhodnější pomůcky pro danného pacienta/klienta. Ve své osobním životě jsem zapálenou čtenářkou, ráda se brouzdám bosky jarní trávou a věnuji se tvorbě (pečení dortů, šití termopolštářků) která povznáší duši.

Kurzy

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (měkké a mobilizační techniky) 2011

Aplikace metody Roswity Brunkow 2012 Propriofoot Concept 2012

Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému 2013

Flowin basic 2013

Podiatrické minimum – vyšetření na podoskopu a systémem PodoCam 2013

Terapeutické využití KINESIOTAPU 2013

Spiraldynamic Basic 2013

Spiraldynamic intermediate  2014

Bazální programy a podprogramy A,B,C 2014

EMLA training certificate – Neinvasivní laserová terapie 2014

Redcord medical neurac 2014

Spirální stabilizace A,B,C,D (SMS systém dle MUDr. Smíška) 2015

Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty 2016

Kurz vyšetření spinálního pacienta 2016

Terapie ramenního pletence 2016

Osteodynamika A 2018

Mgr. Veronika Saiverová

saiverova@rehafit.cz

Blíže jsem se o lidi se ZTP začala zajímat poté, co jsem se na letní praxi seznámila se sportujícími vozíčkáři a ti mně uhranuli svým přístupem k životu. Jeden z nich mě přivedl v roce 2012 i do Rehafitu. Tito lidé nejsou jen mými pacienty, ale hlavně kamarády!

Kromě toho mě rehabilitace s těmito lidmi opravdu naplňuje.

Rehafit je jedinečné místo. Kdo to nezažije, těžko pochopí, že nasazení terapeutů je opravdové a ne jen honba za měsíčním výdělkem. Díky naší paní ředitelce panuje v Rehafitu rodinná atmosféra mezi zaměstnanci a pacienty navzájem. To je ten pravý důvod, proč pracuji v Rehafitu. Dělám práci, která mě naplňuje a baví, a to v příjemném prostředí.

 

– Sportovní a rekondiční masáže

–  Vyšetření spinálního pacienta

– Terapeutický koncept Bazální posturální programy

Fyzioterapie

Mgr. Hana Emrová

emrova@rehafit.cz

Práce v Rehafitu mě naplňuje a mám radost, že můžu být součástí týmu, který vrací lidi s handicapem zpátky do života!

Vystudovala bakalářský obor Fyzioterapie na FBMI  a magisterský obor Fyzioterapie na Fakultě ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU v Bratislavě.

Své první pracovní zkušenosti získala v Rehabilitačním centru pro tělesně postižené Rehafit, v soukromé rehabilitaci Miluše Cölbové a na rekondičním pobytu se sdružením Rehabilitace a rekondice poruch po poškození mozku, z. s. Od roku 2015 pracuje jako fyzioterapeutka na OB Klinice v Praze na lůžkovém oddělení ortopedie a bariatrie. Od září 2018 je garantem ambulantní fyzioterapie na OB Klinice. Působí jako odborná asistentka pro naprogramování funkčního elektrického neurostimulátoru WalkAide v Rehabilitačním centru pro tělesně postižené Rehafit. Je lektorkou skupinového zdravotního cvičení. Pravidelně se účastní odborných konferencí a certifikovaných kurzů.

Speciální vzdělávací kurzy

Kurz kinesiotapingu 11/2012, DEXTER Academy

Základy reflexních a manuálních metod, Bc. studium- základy PNF, 2012-2013, PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody, 09/2013, Zuzana Franková

Kurz Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému, 2013, Bc. Vlasta Bezvodová

Kurz Aplikační techniky ve fyzikální terapii, 11/2013, Mgr. Josef Urban

Lymfatická masáž dolních končetin, 01/2014, Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS.

Kurz Baňkování, 02/2014, Miroslav Málek

Školení pro odborné zacházení s funkčním elektrickým neuro-stimulátorem WalkAide, 08/2014, MUDr. Dagmar Peřková

Školení pro odborné zacházení s funkčním elektrickým neuro-stimulátorem WalkAide, 06/2015, MUDr. Dagmar Peřková

Míčková facilitace pro terapeuty, 11/2016, Zdeňka Jebavá

Kurz Stabilizační cvičení v zóně ramenního pletence, 01/2017, Dr. Pavel Švejcar

Odborný kurz Mobilizace žeber metodou Mojžíšové, 03/2018, Hana Volejníková

Kurz Komplexní terapie pánevního dna, 04/2018, PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

Kurz Spiraldynamik® Basic Med, 2018, Lenka Kazmarová

Praktický kurz Diagnostika a terapie kyčelního kloubu, 10/2018, Bc. Štěpán Haškovec

Praktický kurz Diagnostika a terapie kolenního kloubu, 12/2018, Bc. Štěpán Haškovec

Kurz Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, 02/2019, Mgr. Petr Bitnar

Kurz Využití léčebné metody Su Jok ve fyzioterapii – informativní kurz, 03/2019, MUDr. Viktorija Biljaková, CSc., PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

Seminář Alternativní metody Su Jok 04/2019, MUDr. Galina Zalevská

Kurz Jak na poruchy dýchání- plicní rehabilitace, 06/2019, Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

Kurz Rehabilitace spastické parézy – část A, 09/2019, prof. Jean-Michel Gracies

Mgr. Alena Samcová

samcova@rehafit.cz

V Rehafitu jsem začala v roce 2015 jako student fyzioterapie a od té doby ho neopustila. Díky výbornému kolektivu kolegů i pacientů jsem zde získala a nadále získávám skvělé praktické zkušenosti pro svoji fyzioterapeutickou praxi.

březen 2019 – Odborný kurz – KOORDINAČNĚ-ZÁTĚŽOVÁ KINEZIOTERAPIE – část B

únor 2019 – Odborný kurz – ÚVOD DO SONOGRAFIE PRO FYZIOTERAPEUTY

únor 2019 – SPIRÁLNÍ STABILIZACE PÁTEŘE 1A

listopad 2018 – Odborný kurz – KOORDINAČNĚ-ZÁTĚŽOVÁ KINEZIOTERAPIE – část A

duben 2018 – Odborný kurz – MODERNÍ FYZIOTRENING

leden 2018 – Odborný kurz – FYZIOTERAPEUTICKÉ METODY A PŘÍSTUPY V TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU

září 2017 – Odborný kurz – A. MOBILIZACE ŽEBER METODOU MOJŽÍŠOVÉ

květen 2017 – KINESIOTAPING I.

březen 2017 – Odborný kurz – FYZIOTERAPIE ALGICKÝCH VERTEBROGENNÍCH SYNDROMŮ (léze meziobratlové ploténky)

leden 2012 – Odborný kurz – OROFACIÁLNÍ STIMULACE I.

Mgr. Jiří Ptáček

ptacek@rehafit.cz

Rád pracuji s lidmi, kteří na sobě chtějí pracovat a lidmi, kteří fyzioterapii opravdu potřebují.

– Funkční kineziologie v kontextu vývojové kineziologie

– Diagnostika a terapii funkčních poruch hybné soustavy

– Odborný asistent WalkAide systému

Mgr. Linda Šebíková

sebikova@rehafit.cz

Od malička jsem byla vedena ke sportu a bez sportu si život neumím představit. Když jsem začala studovat fyzioterapii, myslela jsem si, jak skončím pracovat u nějakého sportovního týmu. Při studiu mně ale kamarádka básnila o práci v Rehafitu s lidmi s handicapem a mě to začalo zajímat.

Po dokončení magisterského studia na FTVS, jsem dostala možnost stát se součástí Rehafitu a pracovat s lidmi s handicapem. A jsem moc ráda, že zde mohu pracovat. Práce zde mě naplňuje. Baví mě pomáhat lidem, kteří to potřebují a zároveň si toho váží a posouvá je to životem dál! Baví me ta úžasná, přátelská atmosféra, jak mezi kolegy, tak i mezi pacienty, která zde vládne!!:) A jsem ráda, že zde mám možnost, učit se stále novým věcem, ať už od samotných pacientů nebo získávat praktické rady a zkušenosti od svých kolegů. A není to sice práce u jednoho sportovního týmu, ale naopak zde mám možnost poznat mnoho různých druhů sportu, kterým se zde pacienti věnují a pomoct jim, být v nich stále lepšími (plavání, florbal, orientační běh, monoski, stolní tenis, rugby aj.)

Absolvované kurzy:

– Koordinačně- zátěžová kinezioterapie – část A (Mgr. Zdeněk Čech)

– Terapeutické využití kineziotapu (Bc. Jitka Kobrová)

– Komplexní terapie pletence ramenního (Mgr. Petr Bitnar)

– Úvod do metody viscerální manipulace (Bc. Alena Zapletalová)

– Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (Mgr. Barbara Fischerová)

– Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy (PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.)“

– Fenomém hlubokého stabilizačního systému (Mgr. Petr Šádek, Mgr. Jakub Hybš)

– Workshop Feldenkraisovy metody pro začátečníky (Jitka Nagy)

– Fyzioterapie v praxi – jogové pozice a „yoga therapy“ pro fyzioterapii (PhDr. Jitka Malá, Ph.D.)

– Workshop – Úvod do metody Neurac

– Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (Věra Jedličková), Kurz zakončen závěrečnou zkouškou.

– Maser pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

ACT – Akralní koaktivační terapie

Mgr. Krystyna Poloková

polokova@rehafit.cz
604 964 630

 • Nejlepším doplňujícím lékem je smích
 • Nejsilnější zbraní je trpělivost
 • Nejmocnější síla je pozitivní

fyzioterapeutka, studium absolvovala na Akademii tělesné výchovy a sportu v Krakově. Klasické přístupy ve fyzioterapii spojuje s jógovou terapii, s důrazem na práci s dechem a vědomím. Je cvičitelkou jógy II. třídy, praxi získala mimo jiné v ašramech: Scandinavian Meditation School, Švédsko (2010); Mandala Yoga Ashram, Wales (2011 a 2012); Bihar Yoga Bharati, Munger, Indie (4-měsíční studium jógy – říjen 2012 – leden 2013), Satyananda Yoga Ashram, Szólad, Maďarsko (2014 a 2015). Věnuje se také plavání a rehabilitaci osob se zdravotním postižením.

Mgr. Lucie Krausová

krausova@rehafit.cz

V Rehafitu jsem se byla poprvé podívat v dubnu 2014 a hned se mi zde zalíbilo. Bylo to úplně něco jiného, než všechna zařízení, ve kterých jsem do té doby byla na praxi nebo pracovně. Prostředí, přístup, lidé i zájem o pacienty. Neváhala jsem ani chvíli.

Dnes, o 5 let později, hodnotím příchod do Rehafitu jako jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě. Rehafit a lidé tady mi dali nespočet pracovních zkušeností, nových poznatků, přístupů, informací…ale také jsem zde našla partnera a přátele na celý život, a to jak mezi terapeuty, tak mezi pacienty.

Všechno do sebe krásně zapadá, ta atmosféra v Rehafitu, přátelský přístup, rodinné zázemí pro každého, učíme se navzájem, pomáháme si, trávíme spolu rádi čas i mimo práci..takže možná to zní jako klišé, ale pro mě je Rehafit PRÁCE SNŮ! A já za ni děkuji!

Absolvované kurzy:

Hluboký stabilizační systém páteře CORE

Spirální stabilizace páteře Kurz 1 A – Kurz 1 D

Kineziotaping

Kurz vyšetření spinálního pacienta

 

Absolvované konference:

Kompletní přístup k rehabilitaci dítěte

 1. Berounský rehabilitační den na téma Bolest v rehabilitaci
 2. multioborová konference na téma Zdravé stárnutí s poškozením míchy – CZEPA

III. Kladrubské neurorehabilitační interfisciplinární sympozium

Tradiční čínská medicína

Koša Marian

kosa@rehafit.cz
774 844 187

 • Tui Na masáže, baňkování, moxování a samomasáže – teorie i praxe
 • Absolvent zdravotní školy v Žilině
 • Praxe – střední zdrav. pracovník v armádě ČR, zahraniční mise OSN, SZP při Domově důchodců Dobrá Voda u ČB
 • Studium Sinobiologie – TCM Akupunktura a Fytoterapie

Škála pacientů v REHAFITU je  velmi široká. Jsou to nejen fyzické handicapy, ale i mentální. Tradiční čínská medicína je velmi přínosná v otázce rehabilitace a fyzioterapie. Nejen akupunktura ale právě i tuina dokáže krásně řešit nedokrvování končetin nebo spazmatické stavy. Anebo bylinné preparáty dokáží mnohdy zavčasu vyřešit zdravotní potíže dříve, než by musela nastoupit antibiotika. Například vozíčkáři jsou velmi náchylní k prochladnutí, což často vede k infektům močových a dýchacích cest. A v mnohých případech dopomůžeme při řešení chronických zánětů. Jsou pacienti, kteří na svém zdravotním stavu intenzivně pracují a snaží se co nejvíce žít normální život. A pak jsou pacienti, kteří trochu rezignovali, a práce s nimi je obtížnější.

2001 absolvování masérského kurzu TUINA v NANJINGU – Univerzita TCM, 2005 CHENGDU – Univerzita TCM

Terapeut TCM CLINIC v Praze, specializace na masáže a akupunkturu, zvláště pohybový aparát

Charakteristika: velmi výřečný, v masážích nedostižný.

Canisterapie

Gabriela Hronová

724 444 649

Canisterapeutický tým Gábina-Sára.

Sára je sedmiletý menší kříženec labradora, původem nalezenec. Protože Sára byla už od štěněte hodně temperamentní s úžasně vřelým kontaktem k lidem, ve dvou letech začala pracovat jako canisterapeut. A moc ji to baví. I díky Gábině, která Sáru podporuje v jejích jedinečných schopnostech a leckdy úsměvných nápadech.

Canisterapeutické zkoušky děláme každé dva roky

Miloslava Setničková

Manuální lymfodrenáž

Bc. Michaela maxová, dis.

maxova@rehafit.cz
777 694 704

Být fyzioterapeutkou byl už můj dětský sen, jelikož jsem se většinu života pohybovala v medicínském prostředí. Práce v Rehafitu je pro mě radost od prvního dne, baví mě nalézat nové způsoby a modifikace klasického cvičení, aby vyhovovalo pacientům s tělesným postižením. Pohyb považuji za důležitou součást života a snažím se motivovat své pacienty k pravidelnému pohybu Mám ráda aktivní styl terapie, nejčastěji využívám prvky Spirální dynamiky, jógy, SMS systému, a kombinuji vše s pomůckami jako jsou bosu, flowin a TRX. Mou velkou vášní je ortotika, vždy s nadšením přijmu výzvu ve formě nalézání té nejvhodnější pomůcky pro danného pacienta/klienta. Ve své osobním životě jsem zapálenou čtenářkou, ráda se brouzdám bosky jarní trávou a věnuji se tvorbě (pečení dortů, šití termopolštářků) která povznáší duši.

Kurzy

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (měkké a mobilizační techniky) 2011

Aplikace metody Roswity Brunkow 2012 Propriofoot Concept 2012

Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému 2013

Flowin basic 2013

Podiatrické minimum – vyšetření na podoskopu a systémem PodoCam 2013

Terapeutické využití KINESIOTAPU 2013

Spiraldynamic Basic 2013

Spiraldynamic intermediate  2014

Bazální programy a podprogramy A,B,C 2014

EMLA training certificate – Neinvasivní laserová terapie 2014

Redcord medical neurac 2014

Spirální stabilizace A,B,C,D (SMS systém dle MUDr. Smíška) 2015

Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty 2016

Kurz vyšetření spinálního pacienta 2016

Terapie ramenního pletence 2016

Osteodynamika A 2018

Psychoterapeutická poradna

Mgr. Jana Divoká

divoka@rehafit.cz
603 347 250

Mgr. Jana Divoká pracuje v centru Rehafit jako psychoterapeut a poradce pro dospělé i děti.  Vystudovala Pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze a prošla výcvikem „Umění terapie“ v systemické a rodinné psychoterapii.

Je autorkou knihy „Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole – z perspektivy dítěte, rodiče a učitele“.

Je členkou ČAP – České asociace pro psychoterapii, členkou SOFT – Společnost rodinných a systemických terapeutů, a to na seznamu akreditovaných rodinných a systemických terapeutů České republiky a dále členkou České obezitologické společnosti ČLS JEP (členkou výboru pediatrické sekce).

Jóga

Mgr. Krystyna Poloková

polokova@rehafit.cz
604 964 630

 • Nejlepším doplňujícím lékem je smích
 • Nejsilnější zbraní je trpělivost
 • Nejmocnější síla je pozitivní

Fyzioterapeutka, studium absolvovala na Akademii tělesné výchovy a sportu v Krakově. Klasické přístupy ve fyzioterapii spojuje s jógovou terapii, s důrazem na práci s dechem a vědomím. Je cvičitelkou jógy II. třídy, praxi získala mimo jiné v ašramech: Scandinavian Meditation School, Švédsko (2010); Mandala Yoga Ashram, Wales (2011 a 2012); Bihar Yoga Bharati, Munger, Indie (4-měsíční studium jógy – říjen 2012 – leden 2013), Satyananda Yoga Ashram, Szólad, Maďarsko (2014 a 2015). Věnuje se také plavání a rehabilitaci osob se zdravotním postižením.

Zdravotní cvičení

Mgr. Hana Emrová

emrova@rehafit.cz

Práce v Rehafitu mě naplňuje a mám radost, že můžu být součástí týmu, který vrací lidi s handicapem zpátky do života!

Vystudovala bakalářský obor Fyzioterapie na FBMI  a magisterský obor Fyzioterapie na Fakultě ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU v Bratislavě.

Své první pracovní zkušenosti získala v Rehabilitačním centru pro tělesně postižené Rehafit, v soukromé rehabilitaci Miluše Cölbové a na rekondičním pobytu se sdružením Rehabilitace a rekondice poruch po poškození mozku, z. s. Od roku 2015 pracuje jako fyzioterapeutka na OB Klinice v Praze na lůžkovém oddělení ortopedie a bariatrie. Od září 2018 je garantem ambulantní fyzioterapie na OB Klinice. Působí jako odborná asistentka pro naprogramování funkčního elektrického neurostimulátoru WalkAide v Rehabilitačním centru pro tělesně postižené Rehafit. Je lektorkou skupinového zdravotního cvičení. Pravidelně se účastní odborných konferencí a certifikovaných kurzů.

Speciální vzdělávací kurzy

Kurz kinesiotapingu 11/2012, DEXTER Academy

Základy reflexních a manuálních metod, Bc. studium- základy PNF, 2012-2013, PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody, 09/2013, Zuzana Franková

Kurz Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému, 2013, Bc. Vlasta Bezvodová

Kurz Aplikační techniky ve fyzikální terapii, 11/2013, Mgr. Josef Urban

Lymfatická masáž dolních končetin, 01/2014, Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS.

Kurz Baňkování, 02/2014, Miroslav Málek

Školení pro odborné zacházení s funkčním elektrickým neuro-stimulátorem WalkAide, 08/2014, MUDr. Dagmar Peřková

Školení pro odborné zacházení s funkčním elektrickým neuro-stimulátorem WalkAide, 06/2015, MUDr. Dagmar Peřková

Míčková facilitace pro terapeuty, 11/2016, Zdeňka Jebavá

Kurz Stabilizační cvičení v zóně ramenního pletence, 01/2017, Dr. Pavel Švejcar

Odborný kurz Mobilizace žeber metodou Mojžíšové, 03/2018, Hana Volejníková

Kurz Komplexní terapie pánevního dna, 04/2018, PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

Kurz Spiraldynamik® Basic Med, 2018, Lenka Kazmarová

Praktický kurz Diagnostika a terapie kyčelního kloubu, 10/2018, Bc. Štěpán Haškovec

Praktický kurz Diagnostika a terapie kolenního kloubu, 12/2018, Bc. Štěpán Haškovec

Kurz Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, 02/2019, Mgr. Petr Bitnar

Kurz Využití léčebné metody Su Jok ve fyzioterapii – informativní kurz, 03/2019, MUDr. Viktorija Biljaková, CSc., PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

Seminář Alternativní metody Su Jok 04/2019, MUDr. Galina Zalevská

Kurz Jak na poruchy dýchání- plicní rehabilitace, 06/2019, Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

Kurz Rehabilitace spastické parézy – část A, 09/2019, prof. Jean-Michel Gracies

Cvičení pro těhotné

Mgr. Lucie Krausová

krausova@rehafit.cz

V Rehafitu jsem se byla poprvé podívat v dubnu 2014 a hned se mi zde zalíbilo. Bylo to úplně něco jiného, než všechna zařízení, ve kterých jsem do té doby byla na praxi nebo pracovně. Prostředí, přístup, lidé i zájem o pacienty. Neváhala jsem ani chvíli.

Nově v Rehafitu cvičení pro těhotné pod vedením zkušených fyzioterapeutek

Podmínkami účasti je fyziologické těhotenství a ukončený 14 tt

Kdy:     úterý :              9.00 – 10.00h

čtvrtek :           17.30 – 18.30h

Kde:     Centrum REHAFIT, Poliklinika Parník – 3.patro

Cena:  200,-/hod, při předplacení 10ti vstupů 1800,-

 

V případě zájmu svou účast hlaste na zvelebilova@rehafit.cz

Recepční

Eva Rajmová

recepce@rehafit.cz
702 12 12 81

V Rehafitu pracuji od roku 2017, lákala mě práce s lidmi. Zde jsem si uvědomila, že pomáhat lidem je mým životním posláním. Je to místo, které mě naplňuje nejen pocitem užitečnosti a radosti, ale také pocitem, že něco dává smysl.

Jan Holomoj

recepce@rehafit.cz
702 12 12 81