Tradiční čínská medicína

Terapeut po sesbírání ukazatelů nerovnováhy – dotazováním, pohledem, vyšetřením jazyka a pulzu – stanoví závěr, při kterém klientovi navrhne adekvátní postup. Může zvolit (většinou) dlouhodobější způsob – užívání bylinných prostředků (odvarů, granulátů,extraktů….) v kombinaci s razantnějšími metodami, které jsou účinnější např. při akutních stavech a při poškození pohybového aparátu (tím je pak akupunktura, baňkování, guasha, a ucelený způsob rhb v TČM – tuina). Nedílnou součástí tohoto uceleného systému jsou různé druhy východních cvičení (nejčastěji Qi Gong, Tai Qi).

Klientovi je postupně vysvětlen i postup, jak nenásilně měnit jídelníček, měnit své nevhodné návyky v životě (kouření, káva, přepracovanost, nedostatek odpočinku, psychická zátěž).

Co je a k čemu slouží akupunktura?

Akupunktura je lékařská disciplína, která se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou převážně funkčních poruch organismu, psychosomatických onemocnění, bolestivých stavů, alergických nemocí, poruch imunity, návykových chorob a poruch motorických funkcí.

Prevence a léčba pomocí akupunktury spočívá v cíleném ovlivňování organizmu stimulací přesně ohraničených míst na povrchu těla, tzv. aktivních bodů. Stimulaci můžeme provádět zavedením speciálních jehel na určitou dobu (vlastní akupunktura) nebo aplikací jiných podnětů (modifikované techniky akupunktury). Z velkého množství různých podnětů se nejčastěji používá aplikace tepla (moxa, moxování), tlaku a masážních hmatů (akupresura), elektrického proudu (elektropunktura, elektroakupunktura), světla a laserového světla (fotopunktura, laseropunktura), použití magnetů, baněk apod.

 

Podle charakteru onemocnění a stavu pacienta volíme aktivní body jednak na těle (tzv. klasická, tělová akupunktura), jednak body a zóny mikrosystémů. Z nich nejznámější je mikrosystém ucha (aurikuloterapie, aurikulomedicína) a mikrosystém ruky a nohy (jedna z jeho modifikací se nazývá Su Jok, jiná, na chodidle nohy, se nazývá reflexoterapie).

Podstatou účinku akupunktury je působení na regulační subsystémy organismu, nejčastěji je ovlivňován nervový, endokrinní a imunitní systém. Cílem akupunkturní léčby je obnovení humorální, vegetativní a energetické rovnováhy organismu.

Co je tuina masáž a jaké má využití?

   • Tuina využívá diagnostických metod čínské medicíny. Na základě důkladné diagnózy je provedena masážní technika (většinou sled technik) směřující k nápravě dynamiky qi (čchi) v organismu, a tím je docíleno uzdravení či zmírnění příznaků choroby.
   • V čínské medicíně má tuina nepostradatelnou roli a je to vedle akupunktury, dietetiky, fytoterapie plnohodnotná léčebná disciplína čínské medicíny.
   • Masáže tuina se provádějí často přes oblečení na lehátku či na židli.
   • Cílem masáží tuina je obnovit tok qi (čchi) v drahách, a tak navrátit zdraví organismu.
   • Masáží se působí na celé tělo, na postižené místo a také na jednotlivé akupunkturní body.
   • Praktik masáží tuina by se vždy měl věnovat cvičení qigongu pro udržení dobré kondice, která je nezbytná pro provádění technik tuina. Proto se často uvádí označení tohoto systému jako qigong tuina.
   • Masáže tuina jsou dobrou prevencí jakýchkoli onemocnění.
   • Masáže tuina se používají i pro léčbu dětí – jak pro léčbu akutních onemocnění tak i pro řadu chronických problémů či problému s vývojem dítěte atd.