Ergoterapie

Rehabilitační obor, který pomáhá lidem dosáhnout maximální možné soběstačnosti v každodenních činnostech.

Co všechno ergoterapie přináší:

  • Obnovení poškozených funkcí
  • Trénink jemné motoriky, posilování končetin a trénink kognitivních funkcí
  • Kompenzace poškozených funkcí
  • Úprava činnosti a následný trénink
  • Využití kompenzačních pomůcek
  • Úprava pracovního i domácího prostředí

Ergoterapie je vhodná pro lidi se zdravotním postižením i pro pacienty v poúrazovém či pooperačním stavu s omezením soběstačnosti. Ergoterapie je založena na úzké spolupráci pacienta s terapeutem. Jde o to nalézt způsob, jak se moci vrátit k běžnému způsobu života od oblékání a hygieny přes péči o domácnost, využívání MHD, až po návrat do zaměstnání apod.