Slibovaný příspěvek ohledně VZP a naše ne zrovna veselé novinky.

Námi poskytnutá péče v roce 2018 byla ve výši 1.773.084Kč.
Ze strany VZP nám bylo uhrazeno 1.415.675 Kč. Tudíž již zde se dostáváme do ztráty 357.409 Kč, dále VZP požaduje ještě vrácení částky 197.473 Kč.

Celková ztráta je tedy celkem 554.882 Kč.

Vůči vyúčtování jsme se odvolali v březnu 2019, podávali jsme jmenný seznam pacientů s jednotlivými diagnozami a odůvodněním péče. Byli jsme i na osobní schůzce s panem ředitelem Bodnárem, kde jsme se na tomto 
postupu domluvili.

Dne 19.6 bylo odvolání v plné rozsahu zamítnuto.

Finanční ztráta, která nám tímto vznikla je pro nás existenčně neúnosná, požadujeme tedy okamžité jednání a řešení situace. Jinak budeme muset s okamžitou platností přestat poskytovat péči našim těžce tělesně 
postiženým klientům.