Děkujeme REGI Base za zajištění multifunkčního trenažeru, sloužícímu k nácviku běžkování, veslování a pádlování.
Díky tomuto stroji může cvičit těžce zraněný voják rotný Stanislav Kubík, ale i více jak 400 našich hendikepovaných klientů.
Moc děkujeme!!!!